Privacyverklaring

Praktijk bij Brechje, gevestigd aan Staatsspoor 17 - 6846GA te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk bij Brechje
Brechje Furman
Staatsspoor 17
6846GA   Arnhem
+31 26 84 44 934
https://www.bijbrechje.nl

Brechje Furman is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk bij Brechje. Ik ben te bereiken via brechje@furman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk bij Brechje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of advisering en omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk bij Brechje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Voor- en achternaam van je kindje
 • Geslacht van je kindje
 • Geboortedatum van je kindje
 • Medische klachten en/of bijzonderheden vóór, tijdens of na de bevalling
 • Medische klachten en/of bijzonderheden van je kindje

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk bij Brechje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om mijn dienstverlening en advisering goed te kunnen afstemmen op de behoefte van jou en je kindje heb ik je algemene persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens nodig.

Geautomatiseerde besluitvorming
Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ik bewaar jouw persoonsgegevens uiterlijk tot één maand na beëindiging van de door jou gekozen dienstverlening door Praktijk bij Brechje.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk bij Brechje verstrekt jouw persoonsgegeven nooit aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk bij Brechje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk bij Brechje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijk@bijbrechje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op jouw verzoek .

Praktijk bij Brechje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk bij Brechje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijk@bijbrechje.nl.